Verhalenreeksen en -projecten brengen diepgaande, diverse en genuanceerde (ervarings)verhalen en portretten die raken en verbinden. Ze laten mensen aan het woord over hun ervaring, passie, droom, …, maken ruimte voor ieders eigenheid, diepgang en kwetsbaarheid, delen inspirerende verhalen en geven ook een stem aan mensen en verhalen die zelden worden gehoord.
In samenspraak kan ik je verhalenproject coördineren, verhalen vinden, beluisteren, mensen op verhaal laten komen en de verhalen optekenen.

Er huist een grote verbindings- en veranderingskracht in het werken met verhalen.
Vaak ook in ogenschijnlijk kleine verhalen.

Een verhalenproject erkent de schoonheid, wijsheid en kracht van ervaringen en verhalen, en wil mensen in hun waarde en meervoudige identiteit zien en laten zien. En situaties, organisaties en projecten in hun nuance en gelaagdheid.

Ik betrek jou als verantwoordelijke natuurlijk nauw. Daarnaast daagt een verhalenproject jou ook uit om te vertrouwen in de verhalen van de verhalenvertellers, een stuk controle los te laten, en om -net als ik- te willen leren van de verhalen(vertellers) en hun wijsheid en veranderingskracht mee te nemen in de praktijk.

verhalenreeks

Een reeks van verhalen of portretten van leden, werk- of deelnemers, klanten of mensen uit een netwerk, werkt wervend en biedt inzicht. Zo’n reeks kan bestaande verscheidenheid tonen, herkenbaarheid en interne samenhang bevorderen, en aanzetten tot actie. Een reeks kan digitaal of in een boek of brochure gebundeld worden.

verhalenproject

Verhalenprojecten delen -op verschillende manieren- (ervarings)verhalen van bijvoorbeeld buurt- of streekbewoners, burgers, verschillende actoren en betrokkenen uit een groter netwerk, rond een specifiek thema, … . Ze delen over een langere periode regelmatig nieuwe verhalen, en maken uitwisseling en verbinding mogelijk. Verhalenprojecten dragen vele zaden in zich voor groeiend begrip, nieuwe ontmoetingen, samenwerking en positieve veranderingen. En goed verhalenproject bevordert zorgzaam de zelfwaardering van verhalenvertellers.

“Zachtmoedig en met attente belangstelling reisde Els van mens naar mens. Van organisatie naar organisatie. Van verhaal naar verhaal. Om het leven-zoals-het-is in het netwerk Iedereen Verdient Vakantie te ontdekken, te beleven en te waarderen. Om verhalen te vinden, en met grote ogen naar te kijken en die dan in schoonheid te verpakken. Gewone mensen-verhalen tovert Els om tot parels. Gewone levens krijgen in taal en verhaal hun gouden randje weer. Verhaal na verhaal creëerde Els kansen tot erkenning, fierheid en verbinding. Dat is wat een verhalenwever doet, en wat Els glorieus waarmaakte: stem geven aan het Leven, zoals het Leven zich tussen ons tonen wil.”

Griet Bouwen – Verbind je verhaal voor Iedereen Verdient Vakantie